• SIPS: 042 / 211 - 777

Natječaji

  • 09.03.2018
Odluka o poništenju natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA

HALLEROVA   ALEJA   3/A

V   A   R   A   Ž   D   I   N

KLASA:     602-03/18-02/17                         

URBROJ: 2186-155-01-18-10

Varaždin,   9. ožujka 2018.

 

 

 

Na temelju članka 111. stavka 1. točke 36. Statuta ravnatelj Strojarske i prometne škole u Varaždinu, 9 . ožujka 2018. godine donosi

 

 

O D L U K U             

o poništenju natječaja za radno mjesto instruktora vožnje B kategorije

 

 

I.

 

         Poništava se natječaj za instruktora vožnje B kategorije koji je raspisan 1. ožujka 2018. godine na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Strojarske i prometne škole u Varaždinu.

II.

 

         Natječaj se poništava jer je raspisan na neodređeno vrijeme.

 

III.

 

         Nakon provedene dodatne analize o broju upisanih kandidata i projekcije upisa u autoškolu, raspisat će se novi natječaj za instruktora vožnje na određeno vrijeme.

 

Ravnatelj škole:

Milan Žunar, dipl. ing.