• SIPS: 042 / 211 - 777

Sve obavijesti

  • 07.07.2018
Dostava upisnice i ostalih dokumenata potrebnih za upis u prvi razred šk. god. 2018./2019.

Učenici i/ili roditelji dužni su dostaviti u Strojarsku i prometnu školu popunjenu upisnicu ispisanu iz sustava NISpuSŠ, potpisanu od strane roditelja i učenika, kao i ostale i dokumente koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda nadležnog školskog liječnika, liječnička svjedodžba medicine rada ili iznimno potvrda obiteljskog liječnika, ugovor o naukovanju, i ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava upisa) 16. i 18. srpnja od 8:00 do 14:00 sati i 17. srpnja od 12:00 do 18:00 sati.


Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako učenik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika.  Ako ni učenik ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti dostaviti potpisanu upisnicu, potpisanu upisnicu i potrebnu dokumentaciju može dostaviti opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Učenik koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu dostavlja naknadno.

Učenik koji upisuje program obrazovanja za vezane obrte (JMO) dužan je pri upisu ili naknadno dostaviti sklopljen Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili pravnom osobom čiji je popis dostupan na poveznici: https://enaukovanje.portor.hr/slobodnaMjesta/home.htm