Obavijesti

Obrana završnih radova - ljetni rok 2019.

KOMISIJE ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU ŠK.GODINE 2018./2019.

Kandidati za ispitni rok od 27. do 31. svibnja 2019.

Pogledajte popis kandidata za ispitni rok od 27. svibnja  do 31. svibnja 2019.

Obrana završnih radova - redovni učenici - ljetni rok 2019.

KOMISIJE ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU ŠK.GODINE 2018./2019.

Ispitni rok od 27. do 31. svibnja 2019.

Ispitni rok od 27. do 31. svibnja 2019.