Obavijesti

Najčitači Varaždinske županije

Najčitači Varaždinske županije

Traju upisi za A2, B, C, CE i D kategoriju - PROSINAC

Dragi naši budući polaznici! U tijeku su upisi za novu grupu A2, B, C, CE i D kategorije za PROSINAC 2017. Početak grupe...

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 111. stavka 1. točke 21. Statuta Strojarske i prometne škole u Varaždinu, ravnatelj škole raspisuje NATJEČAJ za str...

Završni rad - dokumenti

Dokumenti za izradu završnog rada.